June 22, 2015

Escola Superior de Música de Catalunya

El congrés tindrà lloc a l’Escola Superior de Música de Catalunya, situada al complex de L’Auditori.

L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre oficial d’iniciativa pública que imparteix a Catalunya el Títol superior de música, en el marc de la nova ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en l’Espai Europeu de l’Educació Superior.

La voluntat de l’Escola és reflectir la diversitat del panorama musical actual, entenent la música com un fenomen que té una dimensió i una funció professional i social molt important. Per això, la realitat que ens envolta, la demanda i les possibilitats laborals que s’ofereixen als músics són aspectes que cal tenir molt en compte en el desenvolupament d’un projecte que està al servei dels futurs professionals de la música i també del conjunt de la societat.

L’Escola Superior de Música de Catalunya és un centre formatiu d’estudis superiors musicals amb vocació de servei públic que entén la música com un fenomen multidimensional, aposta per un model formatiu integral, assumeix un paper dinamitzador en el sector musical i la cultura catalana i que pretén convertir-se en una referència internacional per la seva excel·lència formativa.