Alfonso Franco – Assistent d’afinació per a la corda fregada

Amb aquest nou sistema, l’intèrpret té una guia tàctil que indica la posició exacta dels dits sobre el diapasó, accelerant el procés d’aprenentatge dels principiants.
A més, millora sensiblement l’afinació, tant dels que tinguin més dificultats d’oïda, com dels intèrprets eventuals, que no disposin del temps necessari per a practicar regularment.

A més d’una eina destinada als principiants i als amateurs, pot ser de gran utilitat per als instrumentistes avançats que necessiten durant una sessió d’enregistrament, assegurar l’afinació de certs canvis de posició o passatges polifònics incòmodes, podent activar solament les referències necessàries per a executar amb major precisió els mateixos.

Aquest dispositiu educacional neix amb la interció de servir d’ajuda a l’aprenentatge en les fases inicials, per tant es tracta d’una guia aplicada únicament sobre la primera posició. És totalment configurable segons les necessitats de l’estudiant, qui anirà prescindint del mateix a mida que els seus dits vagin adquirint seguretat al diapasó.
Aquest sistema serà presentat en primícia mundial al Barcelona Fiddle Congress 2016, i serà comercialitzat a nivell mundial a finals del mateix any.